Európska smernica o platobných službách – PSD2.0

Vážení priatelia zvierat,

Radi by sme Vás informovali o dôležitých zmenách pri online platbách:

V septembri 2019 nadobudne účinnosť v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore (EHP) nová smernica EÚ o regulácii platobných služieb a poskytovateľov platobných služieb.

PSD2 v skratke:

Usmernenie EÚ PSD2 (skratka anglického názvu smernice o platobných službách) sa týka všetkých spôsobov online platieb. Ako presne sa nové overenie zobrazí, záleží na vašej banke a nemôže byť ovplyvnené použitým internetovým obchodom.

Cieľom tohto procesu je zvýšiť ochranu spotrebiteľov pri využívaní platobných služieb pri online platbách pomocou dvojstupňového overenia, či ide o skutočného majiteľa platobnej karty. Pre Vás ako zákazníka to znamená, že Vaše platbu budú ešte bezpečnejšie!

Podľa smernice existujú tri typy autentifikácie:

informácia, ako napr. heslo alebo pin kód;
vlastníctvo, ako napr. Váš smartphone;
inherencia (charakteristické znaky používateľa platobných služieb), napr. Váš odtlačok prsta, alebo sken očí.
Každá platba vyžaduje použitie dvoch rôznych samostatných spôsobov overenia totožnosti.

S cieľom zachovania pohodlia behom online nakupovania bolo dohodnutých niekoľko výnimiek:

Pre malé sumy s hodnotou nákupu nižšou ako 30 EUR zatiaľ nie je potrebná dvojfázová autentifikácia.
Opakované platby, ako napr. mesačný poplatok za online službu nespadá pod procedúru PSD2.
Existuje možnosť takzvaného “whitelisteningu” (pridanie na “biely” zoznam), behom ktorého zákazník potvrdí, že vybranému online obchodníkovi dôveruje. To je však možné iba ak vydavateľ karty túto možnosť ponúka a súhlasí s rozhodnutím zákazníka.
Ak potrebujete ďalšie informácie o príslušných postupoch a procedúrach, ktoré ponúka Vaša banka, kontaktujte, prosíme, priamo Vašu banku.