Podmiemnky účasti v bonusovom programe

Internetová stránka Krmivo-Záhorie Vás, ako zákazníka, odmení za Vašu vernosť prostredníctvom svojho bonusového programu. Na zbieranie Bodov, ich použitie na prémie a celkový princíp nášho bonusového programu platia nasledujúce podmienky:

Účasť

Zúčastniť sa môžu všetci zákazníci internetovej stránky (E-Shop) Krmivo-Záhorie.

Body

Všeobecne

  Základnou výpočtovou jednotkou bonusového programu sú Body, ktoré sa pripisujú na bodový účet zákazníka. Body môžu byť použité iba na účely, ktoré sú uvedené v podmienkach účasti. Bonusové body z iných programov nemôžu byť premenené na Body. Bodový účet a bodové aktívum sú neprenosné a nemôžu byť premenené na hotové peniaze a vyplatené. Aktuálny stav Vášho bodového účtu je uvedený na Vašom osobnom účte v krmivo-zahorie.sk pod “môj účet“, a je možné kedykoľvek doňho nahliadnuť.  

Získanie Bodov

  Pripísanie Bodov prebehne automaticky za každú, po 15.7.2022, urobenú objednávku, akonáhle bude u nás prebehnutie platby zaznamenané. Za každú uhradenú objednávku Vám budú na Vaše konto pripísané Body. Počet pripísaných Bodov závisí od výšky hodnoty zaplatenej objednávky. Za každé 1 Euro Vašej objednávky získavate 1 Bod. V rámci určitých, mimoriadnych akcií, môžu byť získané aj extra Body v dopredu oznámenom rozsahu.  

Získanie Bodov nemožné

  Body je nemožné získať pri produktoch, ktorých predajná cena je 0 Eur (napr. vzorky, darčeky za vernosť, prémie), pri použitých zľavových kupónoch a ostatných zľavách, tak ako aj pri náhradných dodávkach. Aj pri určitých iných výkonoch môže byť pripísanie Bodov vylúčené. Maximálne je možné získať behom kalendárneho roka 5 000 Bodov. Po dosiahnutí uvedenej čiastky, nebudú ďalšie Body do konca kalendárneho roka priznávané. Internetová stránka (E-Shop) Krmivo-Záhorie si vyhradzuje právo nepriznať Body za zmluvné ponuky, ktoré sa zdajú byť predložené za účelom komerčného ďalšieho predaja tovaru.  

Pripísanie Bodov

  Body budú pripísané automaticky po obdržaní platby za objednávku v “môj účet“. Body budú pripísané na zákaznicky účet, ktorý bol k objednávke použitý. Ak bude zákazník v krmivo-zahorie.sk objednávať cez viacero účtov, budú mu Body pripisované vždy na jednotlivé účty. Prevod bodov z jedného účtu na druhý nie je možný.  

Prepadnutie Bodov

  V prípade, že do 12 mesiacov od pripísania Bodov na krmivo-záhorie bodový účet nedôjde k ich použitiu vo forme vybranej prémie, prepadnú tieto Body ku koncu štvrťročia. Na dátum a objem prepadnutých Bodov budete vo Vašom bodovom účte zvlášť upozornený. Body prepadnú aj v prípade zrušenia / zablokovania zákazníckeho účtu. Pri niektorých akciách s Bodmi môže byť doba prepadnutia bodov kratšia ako 12 mesiacov.

Výmena bodov za prémie

Všeobecne

  Každý účastník môže svoje nazbierané Body premeniť na prémie, akonáhle nazbiera ich potrebný počet. Ponuka prémií a potrebný počet Bodov k ich získaniu bude zverejnená v BONUSOVÉ PRODUKTY.  

Podmienky uplatnenia

  Prémie môžu byť získané iba prostredníctvom osobného bodového účtu zákazníka pod “môj účet“. Ponuka prémií sa môže v závislosti od dátumu a sezóny odlišovať. V tomto prípade nemusia byť jednotlivé prémie v niektorých ročných obdobiach k dispozícii. Pri určitých prémiách môžu byť podmienky účasti prostredníctvom zvláštnych podmienok zmenené alebo doplnené. Toto bude spolu s príslušnými ponukami prémií oznámené. Od každej prémie si môžete pridať do objednávky len jeden kus. A to preto, že máme na sklade obmedzené množstvo produktov a chceme, aby prémie mohlo využiť čo najviac zákazníkov.

 

Zasielanie prémie

  Náklady za prepravu prémií sa riadia aktuálnymi cenami za zásielky (poštovné náklady) v Krmivo-Záhorie. Prosíme Vás, kliknite tu, a informujte sa o poštových nákladoch v Krmivo-Záhorie. Prémia bude prostredníctvom kliknutia na symbol nákupného košíka pridaná k objednávke. V rámci Vašej objednávky môžete k Vami vybranej prémii pridať aj ďalšie produkty z ponuky krmivo-zahorie.sk za uvedené ceny. V prípade, že obdržíte poškodenú prémiu, pripíšeme Vám uplatnené Body späť.

Ďalšie

Ukončenie programu

  Internetová stránka (E-Shop) Krmivo-Záhorie si vyhradzuje právo bonusový program kedykoľvek ukončiť alebo ho nahradiť iným programom.  

Zmeny

  Internetová stránka (E-Shop) Krmivo-Záhorie si vyhradzuje právo na zmenu, alebo doplnenie podmienok účasti, prémií alebo ďalších postupov, uvedených v podmienkach účasti na bonusovom programe. Zmeny a doplnenie týchto podmienok účasti budú zverejnené na internetovej stránke krmivo-zahorie.sk.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV